สร้าง Template สำหรับ Joomla 3

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 บทนำ

ทักทายกันเรื่อง Joomla 3 Template ตัวอย่าง
ทักทายกันเรื่อง Joomla 3 Template

2:29

การติดตั้ง Joomla 3 ตัวอย่าง
การติดตั้ง Joomla 3

9:29

บทที่ 2 การสร้าง Joomla 3 Template

โครงสร้าง Joomla 3 Template ตัวอย่าง
โครงสร้าง Joomla 3 Template

13:54

การเพิ่มตำแหน่ง Module ใน Template
การเพิ่มตำแหน่ง Module ใน Template

4:40

การสร้างไฟล์แสดงรายละเอียด Template
การสร้างไฟล์แสดงรายละเอียด Template

9:33

การ Zip ไฟล์ Template เพื่อการติดตั้ง
การ Zip ไฟล์ Template เพื่อการติดตั้ง

1:55

การติดตั้ง Template ใหม่
การติดตั้ง Template ใหม่

5:05

การเลือก Template ที่เราได้ติดตั้ง
การเลือก Template ที่เราได้ติดตั้ง

3:09

บทที่ 3 การปรับแต่ง Joomla 3 Template

การจัดการกับ CSS และ JavaScript ไฟล์
การจัดการกับ CSS และ JavaScript ไฟล์

7:53

การเพิ่ม Bootstrap CSS เข้าในระบบ
การเพิ่ม Bootstrap CSS เข้าในระบบ

6:48

การกำหนดให้เว็บไซต์มีลักษณะ Responsive
การกำหนดให้เว็บไซต์มีลักษณะ Responsive

11:40

บทที่ 4 กำหนดค่าเพิ่มเติมและสรุป

ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย
ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย

2:04

ทดลองนำโมดูลต่างๆ มาแสดง
ทดลองนำโมดูลต่างๆ มาแสดง

11:07

สรุปการสร้าง Template Joomla 3
สรุปการสร้าง Template Joomla 3

2:21

สร้าง Template สำหรับ Joomla 3

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Joomla

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.6

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้ Joomla 3.3.6

500 ฿

38

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร