สร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย JOOMLA 3

สร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย JOOMLA 3

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Joomla 3

รู้จักกับ Joomla 3.2 ตัวอย่าง

รู้จักกับ Joomla 3.2

7:14

ติดตั้ง WAMP Server และสร้าง Project ตัวอย่าง

ติดตั้ง WAMP Server และสร้าง Project

8:17

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 3 ตัวอย่าง

สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 3

2:19

บทที่ 2 การติดตั้งและใช้งานส่วนเสริม

การติดตั้ง Joomla 3

การติดตั้ง Joomla 3

10:25

การติดตั้ง และใช้งานภาษาไทยใน Joomla 3

การติดตั้ง และใช้งานภาษาไทยใน Joomla 3

4:34

การติดตั้ง Component ใน Joomla 3

การติดตั้ง Component ใน Joomla 3

5:19

การติดตั้ง และเปิดใช้งาน PlugIn ใน Joomla 3

การติดตั้ง และเปิดใช้งาน PlugIn ใน Joomla 3

3:52

การติดตั้ง Module ใน Joomla 3

การติดตั้ง Module ใน Joomla 3

7:13

การติดตั้ง และใช้งาน Template ใน Joomla 3

การติดตั้ง และใช้งาน Template ใน Joomla 3

2:11

การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 3

การตั้งค่าหลักของเว็บไซต์ใน Joomla 3

5:17

รู้จักกับ Module และ Template ใน Joomla 3

รู้จักกับ Module และ Template ใน Joomla 3

3:14

การสร้าง Module จาก Module พื้นฐานของ Joomla 3

การสร้าง Module จาก Module พื้นฐานของ Joomla 3

17:12

การสร้าง Module จาก Module ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

การสร้าง Module จาก Module ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

5:57

การสร้าง Module สำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายเว็บไซต์

การสร้าง Module สำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายเว็บไซต์

20:34

การสร้าง Module Slide และปรับแต่งเพิ่มเติม

การสร้าง Module Slide และปรับแต่งเพิ่มเติม

13:44

บทที่ 3 การจัดการเนื้อหา

รู้จักกับหมวดหมู่ และเนื้อหาใน Joomla 3

รู้จักกับหมวดหมู่ และเนื้อหาใน Joomla 3

2:05

การสร้างและแก้ไขหมวดหมู่ใน Joomla 3

การสร้างและแก้ไขหมวดหมู่ใน Joomla 3

3:55

การสร้างและแก้ไขเนื้อหาใน Joomla 3

การสร้างและแก้ไขเนื้อหาใน Joomla 3

10:14

การสร้างเนื้อหาแบบดาวโหลดไฟล์ใน Joomla 3

การสร้างเนื้อหาแบบดาวโหลดไฟล์ใน Joomla 3

5:42

การสร้างเนื้อหาแบบมีแผนที่ Google Map ใน Joomla 3

การสร้างเนื้อหาแบบมีแผนที่ Google Map ใน Joomla 3

7:56

การสร้างเนื้อหาแบบ Gallery รูปภาพ

การสร้างเนื้อหาแบบ Gallery รูปภาพ

9:51

การสร้างและการจัดการเมนูใน Joomla 3

การสร้างและการจัดการเมนูใน Joomla 3

19:14

การนำเนื้อหามาแสดงหน้าเว็บไซต์ใน Joomla 3

การนำเนื้อหามาแสดงหน้าเว็บไซต์ใน Joomla 3

11:14

บทที่ 4 การออกแบบ Template

การออกแบบ Template Joomla 3 โดยใช้โปรแกรม Artisteer

การออกแบบ Template Joomla 3 โดยใช้โปรแกรม Artisteer

11:52

การติดตั้งและใช้งาน Template จากโปรแกรม Artisteer ใน Joomla 3

การติดตั้งและใช้งาน Template จากโปรแกรม Artisteer ใน Joomla 3

6:15

บทที่ 5 การอัพโหลดขึ้นโฮสต์

เตรียมตัวก่อน Upload

เตรียมตัวก่อน Upload

3:15

Upload และติดตั้งระบบที่ Server

Upload และติดตั้งระบบที่ Server

13:43

การตั้งค่าหลังการ Upload

การตั้งค่าหลังการ Upload

11:19