สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.4

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Joomla 3.3.4

รู้จัก Joomla 3.3.4 ตัวอย่าง
รู้จัก Joomla 3.3.4

4:12

เตรียมความพร้อม ตัวอย่าง
เตรียมความพร้อม

4:52

ติดตั้ง Web Server ตัวอย่าง
ติดตั้ง Web Server

4:06

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla 3.3.4 ตัวอย่าง
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla 3.3.4

21:08

บทที่ 2 การจัดการส่วนเสริม

ติดตั้ง Template ใหม่ ตัวอย่าง
ติดตั้ง Template ใหม่

4:17

ดูตำแหน่ง Template และตั้งค่า Module
ดูตำแหน่ง Template และตั้งค่า Module

9:16

ติดตั้ง Component, Module และ PlugIn
ติดตั้ง Component, Module และ PlugIn

15:06

การใช้งาน Component, Module และ PlugIn
การใช้งาน Component, Module และ PlugIn

34:36

การสร้าง Module แบบต่างๆ
การสร้าง Module แบบต่างๆ

44:07

บทที่ 3 การจัดการกับเนื้อหา

การจัดการหมวดหมู่ และ การจัดการเนื้อหา
การจัดการหมวดหมู่ และ การจัดการเนื้อหา

17:45

การจัดการเมนู
การจัดการเมนู

10:18

การปรับแต่ง Module แสดงข้อมูลหน้าแรก
การปรับแต่ง Module แสดงข้อมูลหน้าแรก

16:07

การสร้างเนื้อหาแบบปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร และอัลบั้มรูป
การสร้างเนื้อหาแบบปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร และอัลบั้มรูป

15:18

บทที่ 4 การออกแบบ Template และการ Upload

แนวทางการออกแบบ Template
แนวทางการออกแบบ Template

12:42

เตรียมตัวก่อน Upload
เตรียมตัวก่อน Upload

3:15

Upload และติดตั้งระบบที่ Server
Upload และติดตั้งระบบที่ Server

13:43

การตั้งค่าหลังการ Upload
การตั้งค่าหลังการ Upload

11:19

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.4

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Joomla

สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.6

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้ Joomla 3.3.6

500 ฿

38

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร