สร้าง Android App ด้วย Cordova

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Cordova

Apache Cordova คืออะไร ตัวอย่าง
Apache Cordova คืออะไร

4:19

ติดตั้ง Eclipse และ ADT
ติดตั้ง Eclipse และ ADT

15:10

ติดตั้ง Android SDK
ติดตั้ง Android SDK

24:48

ติดตั้ง Apache Ant
ติดตั้ง Apache Ant

3:18

สร้าง System Variable ANDROID_HOME และ ANT_HOME และกำหนด Path
สร้าง System Variable ANDROID_HOME และ ANT_HOME และกำหนด Path

4:03

ดาวน์โหลด Cordova และ สร้าง cordova jar
ดาวน์โหลด Cordova และ สร้าง cordova jar

8:46

บทที่ 2 สร้าง Project

สร้าง Android Project และทดลอง Run
สร้าง Android Project และทดลอง Run

12:52

Update Cordova 4 สร้าง Project และทดลอง Run
เรียนรู้การ Update Cordova 4 สร้าง Project และทดลอง Run

19:45

เรียนรู้การสร้าง Android Application ด้วย Apache Cordova

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Android Application

ไม่พบผลลัพธ์

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร