สร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla 3.3.6

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Joomla 3.3.6

รู้จัก Joomla 3.3.6 ตัวอย่าง
รู้จัก Joomla 3.3.6

10:25

ติดตั้ง Web Server ตัวอย่าง
ติดตั้ง Web Server

10:34

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla 3.3.6 ตัวอย่าง
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Joomla 3.3.6

18:16

บทที่ 2 การติดตั้งและใช้งานส่วนเสริม

การติดตั้งภาษาไทย
การติดตั้งภาษาไทย

5:57

ติดตั้ง Template ใหม่ ดูตำแหน่ง Template และตั้งค่า Module
ติดตั้ง Template ใหม่ ดูตำแหน่ง Template และตั้งค่า Module

13:30

ติดตั้ง Component, Module และ PlugIn
ติดตั้ง Component, Module และ PlugIn

13:10

การตั้งค่าหลักของระบบ
การตั้งค่าหลักของระบบ

4:26

การใช้งาน Component, Module และ PlugIn
การใช้งาน Component, Module และ PlugIn

41:15

เพิ่มเติมการสร้าง Module แบบต่างๆ
เพิ่มเติมการสร้าง Module แบบต่างๆ

20:15

บทที่ 3 หมวดหมู่และเนื้อหา

การจัดการหมวดหมู่ และ การจัดการเนื้อหา
การจัดการหมวดหมู่ และ การจัดการเนื้อหา

14:44

การจัดการเมนู
การจัดการเมนู

7:54

การปรับแต่ง Module แสดงข้อมูลหน้าแรก
การปรับแต่ง Module แสดงข้อมูลหน้าแรก

43:31

การสร้างเนื้อหาแบบปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร และอัลบั้มรูป
การสร้างเนื้อหาแบบปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร และอัลบั้มรูป

15:38

บทที่ 4 การออกแบบ Template Joomla 3

แนวทางการออกแบบ Template โดยใช้โปรแกรม Artisteer
แนวทางการออกแบบ Template โดยใช้โปรแกรม Artisteer

22:38

บทที่ 5 เตรียมความพร้อมก่อน Upload

เตรียมตัวก่อน Upload
เตรียมตัวก่อน Upload

3:42

สมัคร Free Hosting
สมัคร Free Hosting

10:05

บทที่ 6 การอัพโหลดขึ้นโฮสต์จริง

Upload ไฟล์ขึ้น Server
Upload ไฟล์ขึ้น Server

10:30

การสร้างและติดตั้งฐานข้อมูลใน Server
การสร้างและติดตั้งฐานข้อมูลใน Server

19:08

การตั้งค่าหลังการ Upload
การตั้งค่าหลังการ Upload

14:10

สรุปการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 3.3.6
สรุปการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 3.3.6

3:13

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้ Joomla 3.3.6

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Joomla

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร