พัฒนาระบบจัดการห้องพักออนไลน์ด้วย PDO และ MySQL

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม

บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์ ตัวอย่าง
บทนำระบบจัดการหอพักออนไลน์

2:07

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตัวอย่าง
เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบจัดการห้องพักออนไลน์

5:02

การออกแบบ Entity Relationship Diagram ตัวอย่าง
การออกแบบ Entity Relationship Diagram

1:0:0

การติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง
การติดตั้ง WAMP Server

11:03

การ Forward Engineer ไปยัง MySQL ตัวอย่าง
การ Forward Engineer ไปยัง MySQL

8:07

PHP PDO คืออะไร ตัวอย่าง
PHP PDO คืออะไร

3:51

การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO ตัวอย่าง
การติดตั้ง NetbeansIDE และเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PDO

18:23

บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย PDO

การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap
การสร้าง Layout ให้กับระบบด้วย Bootstrap

27:53

การสร้างระบบ Login แบบ Session
การสร้างระบบ Login แบบ Session

1:01:04

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ
การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ

16:28

การสร้างเมนูตาม Session
การสร้างเมนูตาม Session

12:13

การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน
การสร้างระบบสิทธิ์การใช้งาน

13:34

การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง
การเขียนโปรแกรมเรียกข้อมูลมาแสดง

14:14

การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูล

26:32

การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล
การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูล

27:37

การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล
การเขียนโปรแกรมลบข้อมูล

7:24

เพิ่มเมนูสำหรับ Admin
เพิ่มเมนูสำหรับ Admin

24:59

บทที่ 3 เขียนโปรแกรมส่วนจัดการหอพัก

เขียนโปรแกรมเช่าห้อง
เขียนโปรแกรมเช่าห้อง

58:52

เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า
เขียนโปรแกรมเพิ่มลูกค้า

53:38

เขียนโปรแกรมหน้าแรก
เขียนโปรแกรมหน้าแรก

28:47

เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ
เขียนโปรแกรมตรวจสอบและกำหนดสถานะการชำระ

46:09

ระบบจัดการห้องพักออนไลน์เป็นระบบสำหรับจัดการห้องพัก ลูกค้า การชำระค่าเช่าห้อง พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP โดยเขียนแบบ PDO ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลายฐานข้อมูล ในที่นี้จะใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เนื้อหาจะเน้นการเขียนโปรแกรมที่สั้น เช่น การทำ CRUD จะเขียนให้อยู่ในหน้าเดียว ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจและไฟล์ไม่เยอะ 
การอธิบายด้วยคำที่ง่ายๆ และมีการอธิบายซ้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ PDO ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ผู้จัดทำหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้มีความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของตัวเองได้ในโอกาสต่อไป

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ PHP

PHP PDO MySQL ระบบบริหารจัดการพัสดุ-วัสดุ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในยุคใหม่นั้นจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า PDO นั้นคือ PHP Data Objects ซึ...

500 ฿

73

PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

ฟรี! ฿

1,035

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบ OOP

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบ OOP(Object Oriented Programming) ที่จะช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมภ...

ฟรี! ฿

548

พัฒนา Web Application PHP MySQL ด้วย Dreamweaver CC

เรียนรู้การพัฒนา Web Application PHP กับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Dreamweaver CC

ฟรี! ฿

603

PHP PDO และ MySQL

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP กับการใช้งาน PHP Data Object โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL

ฟรี! ฿

603

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร