Phalcon Basic Tutorial - พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Phalcon Framework

Phalcon กำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการทำงานที่รวดเร็ว และมีการประมวลผลคำสั่งโดยตรงผ่าน Extension ของ PHP ทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นมากกว่า Framework โดยทั่วไป ลองศึกษาและเรียนรู้เพื่อเป็น Framework อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในยุคนี้

บทที่ 1 รู้จัก Phalcon

รู้จักและติดตั้ง Phalcon PHP Framework ตัวอย่าง

มาทำความรู้จักและติดตั้ง Phalcon PHP Framework เร็วและกำลังมาแรงในยุคนี้

7:12

การติดตั้ง Developer Tools ตัวอย่าง

เรียนรู้การติดตั้ง Developer Tools

6:40

การสร้าง Project Phalcon ตัวอย่าง

เรียนรู้การสร้าง Project Phalcon

3:59

เรียนรู้ Routing ใน Phalcon

เรียนรู้ Routing ใน Phalcon

13:23

เรียนรู้ Theming ใน Phalcon

เรียนรู้ Theming ใน Phalcon

5:13

การติดตั้งและใช้งาน Web Tools เบื้องต้น

เรียนรู้การติดตั้งและใช้งาน Web Tools เบื้องต้น

5:41