Yii2 Workshop ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

This is share svg แชร์หลักสูตรนี้

บทที่ 1 เริ่มต้นกับระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ทักทาย ตัวอย่าง
เริ่มต้นกับระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ด้วย Yii Framework 2

1:38

ซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง
ซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง

6:03

การสร้าง Project Yii Framework 2 ใหม่ ตัวอย่าง
การสร้าง Project Yii Framework 2 ใหม่

4:12

การ Initialization Project ตัวอย่าง
การ Initialization Project

4:03

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตัวอย่าง
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

4:05

การทำ Migration ใน Yii Framework 2 ตัวอย่าง
การทำ Migration ใน Yii Framework 2

8:42

บทที่ 2 การออกแบบระบบ

รู้จัก MySQL Workbench
ทำความรู้จักกับ MySQL Workbench

3:29

การ Reverse Engineer ตารางจากฐานข้อมูลสู่ Entity
การ Reverse Engineer ตารางจากฐานข้อมูลสู่ Entity

2:28

การออกแบบ Entity Relationship Diagram
การออกแบบ Entity Relationship Diagram

15:59

การ Forward Engineering ไปยังฐานข้อมูล
การ Forward Engineering ไปยังฐานข้อมูล

2:28

การ Synchronization ระหว่าง ERD กับ Database
การ Synchronization ระหว่าง ERD กับ Database

3:09

บทที่ 3 รู้จักกับ Bootstrap Theme

การติดตั้งและปรับแต่ง Bootstrap Theme
การติดตั้งและปรับแต่ง Bootstsrap Theme

21:33

บทที่ 4 Gii Generator

การใช้งาน Gii Generator สำหรับการสร้าง Model
การใช้งาน Gii Generator สำหรับการสร้าง Model

7:13

บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมแสดงผล

การแก้ไขหน้า index รวมรายการแจ้งซ่อม
การแก้ไขหน้า index รวมรายการแจ้งซ่อม

18:20

การ CRUD ด้วย Gii Generator
การ CRUD ด้วย Gii Generator

29:08

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter (ACF)
การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter (ACF)

6:28

การเพิ่ม Nav Menu
การเพิ่ม Na Menu

20:04

การ Update Package ด้วย Composer
การ Update Package ด้วย Composer

3:32

เขียนโปรแกรมจัดการงานซ่อมของฝ่ายไอที
เขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนสถานะงานซ่อมของฝ่ายไอที

23:42

เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter แบบ Custom Role
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter แบบ Custom Role ใน User Model

23:42

บทที่ 6 เขียนโปรแกรมสำหรับฝ่ายไอที

เขียนโปรแกรมจัดการงานซ่อมของฝ่ายไอที
เขียนโปรแกรมจัดการงานซ่อมของฝ่ายไอที

23:42

เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter แบบ Custom Role
เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Access Control Filter แบบ Custom Role

23:54

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการการแจ้งซ่อมในองค์กร ช่วยให้ผู้แจ้งซ่อม และผู้ซ่อม สามารถบริหารจัดการการแจ้งซ่อมได้อย่างเป็นระบบ โดยมีสถานะของการแจ้งซ่อมและประเมินการแจ้งซ่อมได้อีกด้วย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ Yii2 (Yii Framework 2.0)

Yii2 Workshop ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 เป็นหลักสูต...

1500 ฿

41

เทคนิคการใช้งาน Yii Framework 2 (Yii2)

รวมเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 ที่ช่วยให้การทำงานของ Web Application...

500 ฿

15

สร้างหลักสูตรของคุณ

เรามี 45 หลักสูตร เพิ่มหลักสูตรของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างหลักสูตร