ขอแนวทางในการเขียน transfer selected row to another table

1,255 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ขอแนวทางในการเขียน transfer selected row to another table ด้วย PHP หน่อยครับ (ดังภาพครับ) และให้มันจัดเก็บลงฐานข้อมูลอีกทีครับ ขอท่านผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ พอดีจะเขียนในลักษณะแบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

คัดลอกตาราง

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์