ขอท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ PHP อัปโหลดรูปภาพในหน้าสมัครสมาชิก

934 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

พอดีจะทำหน้าสมัครสมาชิกและในหน้านั้นให้มีการอัปโหลดรูปภาพด้วย และในการบันทึกข้อมูลทำได้แล้วแต่ว่าตรงที่จะโชว์ข้อมูลสมาชิก ถ้าหากว่าสมาชิกคนไหนได้อัปโหลดรูปภาพของตนเองก็ให้โชว์ภาพของแต่ละยูเซอร์นั้น แต่ถ้าสมาชิกคนไหนไม่ได้อัปโหลดรูปภาพด้วยก็ให้มันแสดงภาพอื่นแทน เช่น nopic.png แบบนี้เราควรเขียนโค้ดกำกับไว้อย่างไรครับ

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ในตาราง ใน field ที่เก็บรูปให้ใส่ค่าเริ่มต้นเมื่อบันทึกครับ nopic.jpg หากไม่ได้เลือกรูปก็ให้บันทึก nopic.jpg อัตโนมัติ ส่วนการเก็บให้เก็บชื่อรูปครับ ซึ่งสามารถเปลี่ยน path ได้ ตอนแสดงผลก็เรียกข้อมูลจาก field รูปภาพตามปกติได้เลยครับ หากใครไม่มีรูประบบจะดึง nopic.jpg มาเองครับ