ต้องการโค้ดตัวอย่างระบบจัดเก็บเอกสารสำนักงาน

navachon kaewbun 573 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

จขกท. มีความต้องการโค้ดตัวอย่าง ระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักงาน พอจะมีไหมคะ?

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ/อธิบาย

ตอบเมื่อ

ลองใช้ตัวนีเครับ ระบบจัดการเอกสาร Alfresco
http://www.cronos-solutions.com/alfresco.html
http://www.cronos-solutions.com/alfresco_manual4.html