สอบถามการคำนวนค่าบำรุงรักษาโปรแกรม (Maintenance)

พลากร เลิศมงคลนาม 2,208 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ขอทราบราคากลางหน่วยงานภาครัฐ หรือ การคิด เปอร์เซ็น ตามมูลค่า Software & Hardware

หรือ ท่านใดรับ MA ให้กับหน่วยงานรัฐ ภาษา Pascal พัฒนาโดย Delphi

คำตอบ/อธิบาย

Resha Valentine

Resha Valentine

ตอบเมื่อ

ส่วนมาก ก็ตามแต่ ตกลง อ่ะครับ

แต่ ส่วนใหญ่ที่ ผมรับ อยู่ที่ 10% ของ มูลค่า ซอฟท์แวร์ครับ แต่ ต่อรองดีๆ อาจจะได้ถึง 20%