ปัญหา Font Angsana วรรณยุกต์ทับสระ ใน mPDF

มานพ กองอุ่น 3,290 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

สวัสดีครับ วันนี้เจอปัญหาการสร้าง pdf ด้วย mPDF กับการใช้ font angsana ทำให้วรรณยุกต์ทับสระ

แต่ถ้าเปลี่ยน font ไปใช้ thai sarabun ก็ใช้งานได้ปกติ แต่ติดที่วรรณยุกต์ลอย

ท่านไหนเคยเจอปัญหานี้ไม่ทราบว่าแก้ไขอย่างไรกันครับ

คำตอบ/อธิบาย

Resha Valentine

Resha Valentine

ตอบเมื่อ

ผมก็เจอครับ ผมก็เลือก ที่จะเปลี่ยน Font เหมือนกัน

แต่ผม จะใช้ Tahoma เป็นหลัก