ปัญหาการตั้งค่าการส่งe-mail ผ่านทาง gmail smtp ใน yii framework 2

1,219 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ผมตั้งค่าดังนี้

ใน controller

ฟ้อง errorดังนี้

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 พ.ค. 2017, 22:16:11

'mailer' => [
        'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
        'viewPath' => '@common/mail',
        'useFileTransport' => false,
        'transport' => [
          'class' => 'Swift_SmtpTransport',
          'host' => 'smtp.google.com',
          'username' => 'your_username',
          'password' => 'your_password',
          'port' => '587',
          'encryption' => 'ssl',
        ],
      ],

ที่ผมใช้อยู่นะ ลองดูนะครับ และลองเปิด

https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

 

ตอบเมื่อ

error ใหม่

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

เปิด Lesssecure app หรือยังครับ https://myaccount.google.com/lesssecureapps

ตอบเมื่อ

ทำแล้วครับ

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ลองตั้งค่าในหน้านี้ครับ

https://myaccount.google.com/security#connectedapps

การยืนยันแบบสองขั้นตอน ปิด

อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย เปิด

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ไม่ทราบว่าได้ไหมครับ

ตอบเมื่อ

ตั้งค่าตามที่บอกแล้ว ไม่ได้ครับ บนserver ไม่ได้ แต่ใน local ได้