ในการ sign up จะตรวจสอบอย่างไรว่า email ที่ user กรอกมีอยู่จริง ใน Yii framework2

812 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ในการ sign up จะตรวจสอบอย่างไรว่า email ที่ user กรอกมีอยู่จริง ก่อนที่จะบันทึก email ดังกล่าวลงฐานข้อมูลใน Yii framework2

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

มีสถานะ เวลาสมัครเสร็จให้ยืนยันผ่าน link ถ้ายืนยันผ่าน email เสร็จ ให้สถานะเป็น active