รบกวนขอแนวการเขียน PHP การอัปโหลดข้อมูลหน่อยครับ

1,529 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

รบกวนท่านผู้รู้ แอดมินหน่อยครับ ต้องการที่จะเขียนคำสั่งการอัปโหลดข้อมูล(File Upload) บันทึกลงฐานข้อมูลเมื่อบันทึกลงฐานให้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย และ กรณีที่ต้องการลบข้อมูลเมื่อลบแล้วให้ลบรูปภาพจากโฟลเดอร์ที่ได้จัดเก็บด้วยครับ ขอบคุณครับ

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์