อยากทราบการใช้ javascript หรือ VB ในการเชื่อมต่อกล้องถ่ายรูป DSLR CANON

กาย ชิวๆ 969 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

สอบถามเทพทั้งหลายครับ ผมอยากทราบว่าการใช้ javascript หรือ vb ในการเชื่อมต่อกับ กล้อง dslr canon และสามารถ cupture มาบันทึกลงใน db อย่างไรครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ ถ้ามี ตย. โคัดจะขอบคุณมากครับ

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์