มีโปรแกรมเมอร์คนไหน ต้องการคนช่วยทำงานวันเสาร์อาทิตย์ไหมครับ

1,740 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

สวัสดีครับ,

คือผมอยากใช้เวลาว่างจากงานประจำ (เสาร์ - อาทิตย์) ฝึกเขียนโปรแกรมในสถานการณ์จริง

ไม่ทราบว่ามีใครที่ทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ แล้วต้องการลูกมือ หรือผู้ช่วยไหมครับ

มีพื้นฐานภาษา ABAP, java, html, css ครับ

คำตอบ/อธิบาย

Amnuay Poster

Amnuay Poster

ตอบเมื่อ

ต้องการอยู่แถวโคราชอะครับ