ติดตั้ง yii2 Advanced Template แล้วเกิดปัญหา ทำอย่างไรครับ

ผัก หมู 798 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ติดตั้ง yii2 Advanced  Template แล้วเกิดปัญหานี้ครับ แต่กับ Basic ไม่เป็นอะไร (ผมมือไหม่ ช่วยด้วยครับ)

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรครับ