ติดตั้ง yii2 Advanced Template แล้วเกิดปัญหา ทำอย่างไรครับ

ผัก หมู 811 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ติดตั้ง yii2 Advanced  Template แล้วเกิดปัญหานี้ แต่กับ Basic ไม่เป็นอะไรครับ

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

เปิด cmd แล้วเข้าไปที่ root ของ directory หรือ cd your_project จากนั้นพิมพ์ init แล้วเลือก 0 (Development) กด Enter