ช่วยด้วยครับมันเกิดอาการแบบนี้ครับ

Chanwit Duangbupha 886 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

- Server เป็น Free BSD ครับ แต่เนื่องด้วยผมไม้ได้เป็นแอดมิน เป็นเพียงผู้อาศัย   จะต้องแจ้งเขาว่ายังไงดีครับ

 

 

คำตอบ/อธิบาย

Chanwit Duangbupha

Chanwit Duangbupha

ตอบเมื่อ

รบกวนผู้รู้ทุกท่านทีครับ