รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

552 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ต้องการที่จะแก้ไข auto number แต่พอคลิกปุ่มแก้ไขแล้ว ตัว auto number ไม่ได้ถูกแก้ไขไปด้วย และข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกขึ้นมาใหม่ครับ แทนที่จะถูกแก้ไขข้อมูล แบบนี้จะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ แก้ไขโค้ดอย่างไรครับ

<?php
 $new_id =mysql_result(mysql_query("Select Max(idsend)+1 as MaxID from send"),0,"MaxID");
      if($new_id==''){ 
        $idsend="001";
      }else{
        $idsend=sprintf("%03d",$new_id);

      }

 ?>

ลักษณะประมาณนี้ครับ

โดยตอนที่แก้ไข form จะเป็นแบบ readonly 

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ตอนแก้ไขนี้เราได้บันทึก idsend ลงในตัวที่จะแก้ไขแล้วใช่ไหมครับ ถ้าบันทึกไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง select +1 ใหม่ ครับ ก็เอาค่าที่ select ตัวที่จะแก้ไขมาใส่ใน input เลยครับ

ตอบเมื่อ

ได้ประมาณนี้ครับอาจารย์ ขอตัวอย่างการเขียนด้วยครับ