ขอความช่วยเหลือ yii1 export excel ค่ะ

จุฑามาศ ประเสริฐสงค์ 547 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

รบกวนชี้แนะหน่อยค่ะ

เราต้องการ Export excel ผ่าน extension EExcelView ลองทำตามตัวอย่างแล้ว สามารถออก excel ได้ตามค่าที่เราใส่กรองข้อมูลไว้ ซึ่งตามตัวอย่างคำสั่งกรองข้อมูลใช้ฟอร์มจาก Advanced Search ในหน้า admin ค่ะ

$('#exportToExcel').click(function(){  
    window.location = '". $this->createUrl('admin') . "?' + $(this).parents('form').serialize() + '&export=true';
  return false;
});

ทีนี้เราต้องการย้ายปุ่มสั่ง export ออกมาที่หน้าแสดง grid แล้วใช้ตัวกรองจากในตาราง grid เลย

echo CHtml::link('export', '#', array('onclick'=>"
							
			window.location = '". $this->createUrl('admin') . "' + $('#commit-line-grid').serialize() + '&export=true';
	    return false;
							
		"));

คำถามคือเราจะเขียนเพื่อส่งตัวกรองให้ extension ได้ยังไงมั่งค่ะ ตอนนี้ลองใส่เท่าที่คิดออกแล้ว แต่ข้อมูล export ออกมาแบบทั้งหมดค่ะ

 

คำตอบ/อธิบาย

จุฑามาศ ประเสริฐสงค์

จุฑามาศ ประเสริฐสงค์

ตอบเมื่อ

echo CHtml::link($imagePrinter.' - Export Excel', '#', array('onclick'=>" 
							
			window.location = '". $this->createUrl('DetailOverviewBudget') . "&Code=".$Code."' + $('table.items tr.filters input, table.items tr.filters select').serialize() + '&export=true';
	    return false;
							
		"));

หาคำตอบได้แล้วค่ะ แบ่งปันไว้เพื่อมีใครติดปัญหาเหมือนกัน

 

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว

ตอนแรกคิดว่าต้องส่งค่าจากฟอร์ม searchFilter เหมือนกัน

แต่ใช้ table แทนก็ได้ เยี่ยมเลยครับ