ทำเว็บแอพฯ Real-time React Bootstrap Node Meteor Firebase

Noppadon Sodram 680 ฟรีแลนซ์ (Freelance)

ทำเว็บแอพฯ รองรับ Responsive, Mobile first & Multi-device, Real-time ด้วย React.js, Vue.js, Node.js, Meteor.js, Vulcan.js, Firebase
-
สอบถามเพิ่มเติม
FB/LINE : noppadon.sodram
LinkedIn : https://goo.gl/JBb882
fastwork => https://goo.gl/bW7D7V 
freelancebay => https://goo.gl/gYhHXd

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์