ลบรายการข้อมูลใน Multiple Input แล้วข้อมูลไม่อัพเดต

Fashi Hippie 501 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

อ้างอิงจาก http://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/160/การติดตั้งและใช้งาน-multiple-input-สำหรับ-yii-framework-2

เมื่อเรากดลบรายการจากรายการที่สร้างไว้เช่น เมื่อสร้างไว้มี 4 รายการ จะแก้ไขโดยการคลิก x ลบรายการเหลือ 2 รายการ เมือกด update รายการยังเหลือ 4 รายการเท่าเดิม(มันไม่ลบให้) แต่ถ้าเรากดเพิ่มเป็น 5 รายการ รายการก็จะเพิ่มให้ ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนคะ

 

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

อาจจะต้องเพิ่มส่วนการลบแบบ AJAX เข้าไปครับ ดูเป็น guide line จากบทเรียนรู้ด้านล่างนะครับ

Fashi Hippie

Fashi Hippie

ตอบเมื่อ

ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ต่างๆ ค่ะ