รับ โปรแกรมเมอร์ สำหรับงานระบบภาพและเสียง

362 รับสมัครงาน (Job)

จบขั้นต่ำ ปริญญาตรี

มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอสมควร

มีความรู้เกี่ยวกับ visual basic หรือ C หรือ C++ หรือ อื่นๆ

มีความรับผิดชอบ และทำงานกับคนหมู่มากได้

สนใจติดต่อ www.tenavgroup.com 

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์