สอบถามหน่อยครับ ในส่วนของ Controller delete ผมจะให้ลบทั้ง DB ละ ไฟล์ที่อัพโหลดไปต้องทำยังไงคับ

531 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

คือตอนนี้ผมทำการ upload ไฟล์ พร้อมกับเก็บชื่อไฟล์ไว้ใน db แล้ว   ตอนนี้ถ้าผมกด delete ไปตอนนี้มันจะลบแค่ในส่วนข้อมูลใน db แต่ไม่ลบไฟล์  ถ้าผมต้องให้ลบไฟล์ด้วยผมต้องเขียนยังไงครับ

 

  public function actionCreate()
  {
    $model = new Upload();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
      $file = UploadedFile::getInstance($model,'pdf_file');
      
      if($file->size!=0){
        $model->file_name = md5($file->baseName.time());
        $file->saveAs('upload/finance/'.md5($file->baseName.time()));
        $model->save();
        
      }
      
      
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }

    return $this->render('create', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
 public function actionDelete($id)
  {
    $this->findModel($id)->delete();

    return $this->redirect(['index']);
    
    

 

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

$model = $this->findModel($id);
@unlink(Yii::getAlias('@webroot').'/upload/finance/'.$model->photo);
$model->delete();

 

ตอบเมื่อ

ขอบคุณมากครับ ^_^