สอบถามครับ เราสามารถเรียกแสดง view จาก moudles

430 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

สอบถามครับ เราสามารถเรียกแสดง view จาก moudles อื่นๆมาแสดงในหน้าเดียวกันได้มั้ยครับ
ตอนนี้ผมยัดทุดอย่างไว้ใน ตัว sitecontroller index  หมดเลย run แล้วดูเหมือนทำงานช้า ตัวหน้า index เอาค่าที่ส่งไปไป plot กราฟ ครับ หรือว่าเพราะเป็นกราฟเลยทำให้มันช้า มีแนวทางหรือวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ 
ถ้าเราเรียกแบบตามภาพนี้จะทำให้มันทำงานไวขึ้นมั้ยครับ 

รูปตัวอย่างครับ

  
    $y = isset($_REQUEST['year'])?$_REQUEST['year']:date('Y'); 
    $sql3 = "select if(vn_stat.age_y BETWEEN '0' and '4' ,'0-4','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '0' and '4' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '0' and '4' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '0' and '4' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '5' and '9' ,'5-9','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '5' and '9' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '5' and '9' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '5' and '9' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '10' and '14' ,'10-14','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '10' and '14' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '10' and '14' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '10' and '14' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '15' and '19' ,'15-19','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '15' and '19' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '15' and '19' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '15' and '19' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '20' and '24' ,'20-24','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '20' and '24' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '20' and '24' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '20' and '24' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '25' and '29' ,'25-29','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '25' and '29' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '25' and '29' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '25' and '29' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '30' and '34' ,'30-34','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '30' and '34' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '30' and '34' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '30' and '34' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '35' and '39' ,'35-39','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '35' and '39' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '35' and '39' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '35' and '39' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '40' and '44' ,'40-44','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '40' and '44' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '40' and '44' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '40' and '44' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '45' and '49' ,'45-49','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '45' and '49' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '45' and '49' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '45' and '49' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '50' and '54' ,'50-54','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '50' and '54' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '50' and '54' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '50' and '54' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '55' and '59' ,'55-59','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '55' and '59' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '55' and '59' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '55' and '59' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '60' and '64' ,'60-64','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '60' and '64' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '60' and '64' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '60' and '64' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '65' and '69' ,'65-69','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '65' and '69' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '65' and '69' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '65' and '69' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '70' and '74' ,'70-74','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '70' and '74' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '70' and '74' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '74' and '74' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '75' and '79' ,'75-79','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '75' and '79' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '75' and '79' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '75' and '79' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '80' and '84' ,'80-84','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '80' and '84' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '80' and '84' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '80' and '84' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '85' and '89' ,'85-89','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '85' and '89' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '85' and '89' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '85' and '89' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '90' and '94' ,'90-94','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '90' and '94' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '90' and '94' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '90' and '94' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y BETWEEN '55' and '99' ,'95-99','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y BETWEEN '95' and '99' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y BETWEEN '95' and '99' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31') as F 
from vn_stat
where age_y BETWEEN '95' and '99' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age

UNION

select 
if(vn_stat.age_y >= '100' ,'100+','error') as age,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and age_y >= '100' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31' ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and age_y >= '100' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31' ) as F 
from vn_stat
where age_y >= '100' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31'
GROUP BY age ";
    $data3 = \yii::$app->db->createCommand($sql3)->queryAll();
    $y = isset($_REQUEST['year'])?$_REQUEST['year']:date('Y');
    
$sql4 = " select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-5),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-5),'-12-31') ) as total ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-5),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-5),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-5),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-5),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-5),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-5),'-12-31')

UNION

select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-4),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-4),'-12-31') ) as total,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-4),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-4),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-4),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-4),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-4),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-4),'-12-31')

UNION

select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-3),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-3),'-12-31') ) as total,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-3),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-3),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-3),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-3),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-3),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-3),'-12-31')


UNION

select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-2),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-2),'-12-31') ) as total,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-2),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-2),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-2),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-2),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-2),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-2),'-12-31')UNION

select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-1),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-1),'-12-31') ) as total,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-1),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-1),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-1),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-1),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())-1),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())-1),'-12-31')

UNION

select 
DISTINCT(year(vstdate))+543 as year,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())),'-12-31') ) as total ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '1' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())),'-12-31') ) as M ,
(SELECT count(sex) FROM vn_stat where sex = '2' and vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())),'-12-31') ) as F 
from vn_stat
where vstdate BETWEEN CONCAT((year(NOW())),'-01-01') and CONCAT((year(NOW())),'-12-31') ";
    $data4 = \yii::$app->db->createCommand($sql4)->queryAll();    
    
    
    $sql5 = "SELECT Count(vn_stat.vn) AS count, pttype.pttype, pttype.`name` FROM vn_stat LEFT JOIN pttype ON vn_stat.pttype = pttype.pttype
        where pttype.isuse = 'Y' and vstdate BETWEEN '$y-01-01' and '$y-12-31' GROUP BY pttype  ORDER BY count desc ";
    $data5 = \yii::$app->db->createCommand($sql5)->queryAll(); 
    $y = isset($_REQUEST['year'])?$_REQUEST['year']:date('Y');
    

    
     // คำสั่งที่ นำค่าใส่ตัวแปร 3
    $dataProvider3 = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $data3
    ]);
    
       // คำสั่งที่ นำค่าใส่ตัวแปร 3
    $dataProvider4 = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $data4
    ]);
    
       // คำสั่งที่ นำค่าใส่ตัวแปร 3
    $dataProvider5 = new ArrayDataProvider([
      'allModels' => $data5
    ]);
    
    // คืนค่า 
    return $this->render('index',[
                
          'dataProvider3' => $dataProvider3,
          'dataProvider4' => $dataProvider4,
          'dataProvider5' => $dataProvider5
    ]);
  }

 

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

น่าจะลองสร้างเป็น view แล้ว select เอานะครับ

ตอบเมื่อ

พอจะมีตัวอย่างมั้ยครับ ^_^