หาวิธีตรวจสอบเลขหนังสือราชการ โดยใช้ MaskedInput Yii2

กัมปนาท บุตรจันทร์ 141 สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)

ผมต้องการตรวจสอบการ บันทึกการลงรับหนังสือราชการ โดย เชคจากเลขที่หนังสือ ธุรการต้องการลงรับหนังสือราชการ โดยสามารถค้นหาหนังสือเก่าที่เคยลงรับได้ (อันนี้ได้แล้ว) อีกอันคือ เมื่อธุรการใส่เลขหนังสือเข้าไปแล้ว เมื่อเรากดบันทึกหรือใส่เลขที่หนังสือเข้าไป แล้วมี popup หรืออะไรก็ได้แจ้งเตือนว่า เลขที่หนังสือนี้ได้ลงรับไปแล้ว เช่น

กพ0011.002.2.1/1234 โดยเชคจากเลขหลัง สแลช (/) หรือถ้าเชคกับเลขหนังสือทั้งหมดเลยก็จะดีครับ แต่เลขหลังตัวอักษร จะมีไม่เท่ากันเสมอไป
ขอบคุณครับ

คำตอบ/อธิบาย

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

ตอบเมื่อ

แนะนำให้ใช้ AJAX Validation ครับ

 

กัมปนาท บุตรจันทร์

กัมปนาท บุตรจันทร์

ตอบเมื่อ

ขอบคุณครับ อาจารย์