กรณีตัวอย่าง การสร้าง Drop Down List เลือกจังหวัดโชว์อำเภอ เลือกอำเภอโชว์ตำบล แบบ Dependence (AJAX)

การเลือกจังหวัดโชว์อำเภอ เลือกอำเภอโชว์ตำบล เป็นการเลือกลักษณะที่เป็น...

ฟรี!

5,041

การสร้างกราฟด้วย Google Chart Extension

  สำหรับ Google Chart นั้นก็มีผู้ทำ Extension ไว้โดยตั้งชื่อว่...

ฟรี!

5,314

การสร้างกราฟด้วย RGraph Extension

RGraph Extension เป็นส่วนเสริมที่สร้างขึ้นเพื่อการแสดงผลกราฟ โดยมี...

ฟรี!

3,231

การ Export ข้อมูลแบบ CSV

การ Export หรือส่งออกข้อมูลจากหน้า admin นั้นจะใช้ Extension เสริมของ...

ฟรี!

2,187

การแสดงกราฟด้วย Highcharts JS

Highcharts JS ก็เป็น JavaScript อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการทำแผนภูม...

ฟรี!

3,387

การแสดงผลกราฟจากข้อมูลแบบ JSON ด้วย jQWidgets

การแสดงข้อมูลแบบ JSON นิยมในการสร้างข้อมูลเพื่อทำกราฟ หรือแม้แต่การทำ...

ฟรี!

3,138

การสร้าง Facebook Like Button

สำหรับ Application ที่ต้องการให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปให้สามารถกดปุ่ม L...

ฟรี!

2,090

การสร้าง AJAX Link

ได้เห็น Concept ของ AJAX Button กันแล้วคราวนี้มาลองกับ Link กันบ้างนะค...

ฟรี!

2,670

การสร้าง AJAX Button

AJAX หรือเรียกว่า Asynchronous JavaScript and XML เป็นลักษณะของการเขีย...

ฟรี!

2,834

การสร้างและแสดง Flash Message สำหรับ Yii Booster Extension

Flash Message คือข้อความที่แสดงเมื่อมีการกระทำใน Action ตัวอย่างเช่น ห...

ฟรี!

1,649

การแก้ไขหน้า Error สำหรับ Yi Framework

สำหนับหน้า Error นั้นเราสามารถแก้ไขให้อยู่ในรูปของ Bootstrap ได้โดยการ...

ฟรี!

2,022

การแสดงผลวันเวลาภาษาไทยจากฐานข้อมูล

เราจะเรียกใช้ Object จาก Class CDateFormatter มาดูตัวอย่างในการแสดงผลด...

ฟรี!

1,241

การสร้าง Date Picker สำหรับเก็บลง Field DATE ใน MySQL

สำหรับ Field เก็บข้อมูลแบบ DATE นั้นจะอยู่ในรูปของ ปีค.ศ.-เดือน-วัน เช...

ฟรี!

3,008

การสร้างฟอร์มแบบ Horizontal สำหรับ Yii Booster Extension

มีบางครั้งที่เราต้องการให้การแสดงผลฟอร์มอยู่ในแนวเดียวกันกับ Object ขอ...

ฟรี!

1,297

การสร้าง Captcha ให้กับฟอร์มด้วย CCaptcha

    บ่อยครั้งที่เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่มีการกรอกข้อมู...

ฟรี!

1,997

การซ่อนไฟล์ index.php เมื่อเรียก URL

    การเรียก URL โดยปกติจะเรียก index.php เป็นไฟล์แรกที...

ฟรี!

3,247

การเปลี่ยน site/index เป็น home ใน URL

    สำหรับการเปลี่ยน URL ที่เรียกหน้าหลักของเว็บไซต์นั้...

ฟรี!

2,218

การดึงข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น Drop Down List

    การนำข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น Drop Down List นั...

ฟรี!

4,179

การสร้าง CKEditor สำหรับ TextArea

    ในการเพิ่มข้อมูล Field ที่เก็บข้อมูลแบบ Text ควรที่...

ฟรี!

2,874

การสร้าง Drop Down List สำหรับการเก็บข้อมูลแบบ ENUM

    ชนิดข้อมูลแบบ ENUM เป็นการเก็บข้อมูลลักษณะที่กำหนดค...

ฟรี!

2,801

การปรับ Breadcumb ให้อยู่ในรูปแบบของ Tag ul และ li

    โดยส่วนใหญ่แล้ว Theme ที่มีการพัฒนาขึ้นมานั้นในส่วน...

ฟรี!

1,306

การเปลี่ยนข้อความ “Home” ใน Breadcumb เป็น “หน้าหลัก”

    Breadcumb หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป้ายนำทาง โดยการ...

ฟรี!

1,467

การ Register Script ที่เป็น JavaScript แบบ Inline

    การ Register Script ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการ Regist...

ฟรี!

2,239

การ Register ไฟล์ JavaScript และ CSS

    เราสามารถ Register ไฟล์ JavaScript และ CSS ในหน้า L...

ฟรี!

2,474

การสร้างระบบ User Login จากฐานข้อมูล

    สำหรับการสร้างระบบ User นั้นโดยทั่วไปแล้ว User จะถู...

ฟรี!

3,771

การสร้าง Criteria ในการ Select ข้อมูล

    Criteria ถือว่าเป็นพระเอกของการ Select ข้อมูลเลยก็ว...

ฟรี!

2,817

TAGABLE

ในเรื่องของ Tag นั้นก็ค่อนข้างทำยากหน่อยครับ เพราะต้องตรวจสอบหลายส่วน...

ฟรี!

1,555

SLUG

การทำ URL ให้เหมาะกับ Search Engine หรือที่เรียกกันคุ้นหูคุ้นตาว่...

ฟรี!

2,449

ว่าด้วยเรื่องของ Model

Database Active Record     มาเรียนรู้กันนะครับว่าการ Crea...

ฟรี!

2,291

การส่ง Email ด้วย SMTP Extension

ในการส่ง Email ให้ถึงผู้รับแบบชัวร์ๆ นั้นเราควรส่งด้วย SMTP Server โดย...

ฟรี!

2,164

การใช้งาน User และ Rights Extension เบื้องต้น

หลังจาก Login เข้าระบบเป็น admin เรียบร้อยแล้ว แล้วเข้าเมนู Rights จาก...

ฟรี!

1,655

การติดตั้ง Rights Extension

Yii Rights Extension เป็นระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลระดับ Action...

ฟรี!

1,801

การติดตั้ง User Extension

การติดตั้ง User Extension     Yii User Extension เป็นร...

ฟรี!

2,151

การติดตั้ง Yii Booster Extension

Bootstrap เป็น CSS Framework ที่พัฒนาโดย Twitter จากนั้นมีผู้นำมาพัฒนา...

ฟรี!

2,706

Extension - การตัดคำด้วย XReadmore

การตัดคำด้วย XReadmore  บ่อยครั้งเวลาที่เราเขียน Weblog นั้น...

ฟรี!

1,786

การใช้งาน Link

    อีกส่วนที่สำคัญนั่นก็คือการทำ Link โดยใน Applicatio...

ฟรี!

2,686

การใช้งานรูปภาพ

บ่อยครั้งใน Application เราได้มีการใช้งานรูปภาพดังนั้นเราควรที่จะมาเรี...

ฟรี!

3,605

การกำหนด Yii Message ให้เป็นภาษาไทย

ในการพัฒนา Application นั้นคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของ Localization หรือก...

ฟรี!

2,350

การสร้าง Attribute Label ให้เป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่มีการออกแบบ ER Diagram และทำการ Forward Engineering เรียบร้อ...

ฟรี!

2,365

การออกแบบ ER Diagram และการ Forward Engineering

    สำหรับการออกแบบ ER Diagram หรือ Entity Relationship Diag...

ฟรี!

10,483

การติดตั้ง Yii Eclipse PlugIn

Eclipse ก็เป็น IDE ตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาเขียน PHP ได้ แต่ต้องติดตั้...

ฟรี!

2,473

การติดตั้ง Yii Snippets ใน Sublime Text 3

การติดตั้ง Yii Snippets ใน Sublime Text 3 ใน Sublime Text 3 จะม...

ฟรี!

3,284

การสร้าง Project ใน Netbeans IDE

Netbean IDE เป็น Software ที่เป็น Integrated Development Environmen...

ฟรี!

3,556