การพ้องรูป(Polymorphsim)

หลักการของการพ้องรูป(Polymorphism) คือการกำหนดให้คลาส(Class) มี พฤติกร...

ฟรี!

3,886

การห่อหุ้ม(Encapsulation)

Encapsulation เป็นการห่อหุ้มหรือกำหนดการเข้าถึงคุณสมบัติ(Property) และ...

ฟรี!

6,551

การสืบทอด(Inheritance)

คุณสมบัติอีกอย่างที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือการสืบทอด(Inher...

ฟรี!

4,724

วัตถุ(Object)

Object หรือวัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นจากคลาส(Class) โดยใช้ keyword ว่า new...

ฟรี!

3,941

คลาส(Class)

ในการกำหนดคลาส(Class) นั้นเริ่มต้นด้วย keyword ว่า class จากนั้นตามด้ว...

ฟรี!

3,171