ใช้งานฟอนท์ THSarabun ใน html2pdf

เนื่องจาก html2pdf ใช้ library จาก TCPDF มาเพิ่มเติมคำสั่งด้าน html cs...

ฟรี!

1,643

สร้างฟอนท์จาก tcpdf จาก tcpdf_addfont.php

download จาก https://github.com/tecnickcom/tcpdf (เวอร์ชั่นที่เขียน...

0

Tags:
(34)
ฟรี!

2,859