ทั้งหมด 17 ผลลัพธ์

มาฝัง font สวยๆ ลงใน web page กันเถอะ

ในบทเรียนรู้นี้เรามาเรียนรู้การฝัง font ลงใน web page โดยเป็น font...

ฟรี!

4,365

ฟอร์ม (Form)

ฟอร์ม (Form) เป็นรูปแบบของการกรอกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในฝ...

ฟรี!

16,594

ตาราง (Table)

การใส่ตารางใน html นั้นสามารถที่จะแทรก Tag และกำหนด Attribute ต่างๆ ได...

ฟรี!

4,291

การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการ

การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการใช้ในกรณีที่เราต้องการทำรายการเป็นข้อๆ เรีย...

ฟรี!

2,028

การเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ (Link)

ในเอกสารเว็บเพจนั้นจะขาดไม่ได้เลยก็คือการคลิ๊กไปยังหน้าต่างๆ ซึ่งการคล...

ฟรี!

4,774

การแทรกรูปภาพ

รูปภาพในเว็บเพจจะแยกเก็บไว้ข้างนอกเว็บเพจซึ่งการใช้งานนั้นจะลิ้งค์เข้า...

ฟรี!

2,969

เส้นตรงแนวนอน (Horizontal Rule)

เส้นตรงแนวนอนเป็นเส้นตรง มีไว้เพื่อคั่นระหว่างข้อความ หรือรูปภาพได้ ทำ...

ฟรี!

6,150

อักขระตามรหัสแอสกี้(ASCII - American Standard Code for Information Interchange)

รูปแบบการใช้งาน #&ตัวแลขรหัสแอสกี้ ตัวอย่างการใช้งาน

ฟรี!

2,590

ตัวอักษรพิเศษ

ตัวอักษรพิเศษเป็นอักษรที่อยู่ในรูปแบบของโค๊ดเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น...

ฟรี!

5,013

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเว็บเพจนั้นเป็นการใช้ Tag คู่เป็นส่วนมาก โดยข้...

ฟรี!

7,197

หัวเรื่อง (Heading)

การกำหนดหัวเรื่องนั้น เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ โ...

ฟรี!

4,136

การกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร

การกำหนดสีให้กับพื้นหลังและตัวอักษรนั้นสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบดังนี้...

ฟรี!

33,459

โครงสร้างของ HTML

โครงสร้างของ html นั้นจะเปิด Tag ด้วย <html> และปิดด้วย <...

ฟรี!

8,583

กฎการใช้ HTML

•    Tag ต้องอยู่ในเครื่องหมาย < > เท่านั้น...

ฟรี!

3,795

รูปแบบของภาษา HTML

ภาษา HTML ประกอบไปด้วย Text หรือข้อความธรรมดา และ Tag หรือคำสั่งที่ใช้...

ฟรี!

3,688

ปูพื้นฐานภาษา HTML

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ซึ่งเป็นภา...

ฟรี!

2,470