การแก้ปัญหาเมื่อมีการแก้ไขตาราง ชนิดข้อมูลแล้วเกิด Error

คู่มือการเรียนรู้ SQL Statement

บทเรียนดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งปัน บทเรียนของคุณอาจมีค่าสำหรับอีกหลายๆ คน

beta version

การแก้ปัญหาเมื่อมีการแก้ไขตาราง ชนิดข้อมูลแล้วเกิด Error

มานพ กองอุ่น sql alter table 435

หลายคนคงเจอปัญหาเมื่อมีการแก้ไขชนิดข้อมูล หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง แล้วไม่สามารถแก้ไขได้โดยมีความความลักษณะดังนี้

Saving changes is not permitted. The change you have made requires the following table to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can't be recreated or enabled the option prevent saving changes that require the table to be re-created.

การแก้ไขให้เข้าเมนู Tools | Options | Designer | Prevent saving change that require table re-creation. แล้วติ๊กเอาเครื่องหมายออก เพียงเท่านี้ก็สมารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขตารางได้แล้ว


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 13 ผู้ติดตาม
  • 764 โพสต์