สร้างฟอนท์จาก tcpdf จาก tcpdf_addfont.php

สร้างฟอนท์จาก tcpdf จาก tcpdf_addfont.php

A. Fu' Krub tcpdf 455
 1. download จาก https://github.com/tecnickcom/tcpdf (เวอร์ชั่นที่เขียน 6.2.13 )
 2. สร้างฟอนท์จาก tcpdf จากคำสั่งด่านล่าง โดยสั่งผ่าน command จากโฟร์เดอร์ tcpdf ที่มีฟอนท์ THSarabun.ttf และ THSarabunBold.ttf อยู่ในโฟร์เดอร์ tcpdf  จะได้คำสั่งเป็น
   
  php  tcpdf/tools/tcpdf_addfont.php -b -t TrueTypeUnicode -f 32 -i THSarabun.ttf,THSarabunBold.ttf

  หากสร้างสำเร็จได้ไฟล์ font สำหรับ tcpdf เก็บไว้ใน tcpdf\font 
  >>> Converting fonts for TCPDF:
  .......
  >>> Process successfully completed!
   
 3. เรียกใช้งานฟอนท์จากคำสั่ง 
  pdf->SetFont('THSarabun', '', 9);

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
A. Fu' Krub

A. Fu' Krub
fucyber

 • 0 เพื่อน
 • 0 ผู้ติดตาม
 • 2 โพสต์