เราสามารถดาวน์โหลดรูปจาก Google Search Image ได้โดยไม่ต้องคลิกดาวน์โหลดทีละรูป โดยใช้ Google Image Download

https://github.com/hardikvasa/google-images-download

ใน Package นี้เป็นภาษา ​Python ดังนั้นต้องติดตั้ง Python ก่อน และ pip จากนั้นพิมพ์คำสั่งในการติดตั้ง google image download

pip install google_images_download

จากนั้นก็สามารถเรียกใช้คำสั่งได้ อ้อ อย่าลืมติดตั้ง chromdriver ด้วย

ตัวอย่างคำสั่ง

googleimagesdownload --keywords "keyword1,keyword2,keyword3" --size medium --limit 500 -cd "/usr/local/bin/chromedriver"

 

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น : Developer

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com