การสร้าง Project Flutter ใหม่ สามารถใช้ terminal โดยการพิมพ์คำสั่ง 

flutter create project_name

ในที่นี้จะสร้าง project ชื่อ example

flutter create example

จะพบหน้าจอดังนี้

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง cd example และสั่ง flutter run จะพบหน้าจอดังนี้

 

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น : Developer

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com