สร้าง .htaccess เพื่อกำหนดให้ใช้งาน SSL (https://) อัตโนมัติ สำหรับ Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 21 เม.ย. 2017 18:56:17 7,834

สำหรับการใช้งาน domain ที่เป็น SSL ใน Yii framework 2 นั้นเราสามารถกำหนดใน server ที่เป็น apache ด้วยการเขียน .htaccess แล้ววางใน root ของ project

backend/
common/
frontend/
.htaccess

โดยสร้างไฟล์ดังนี้

Options -Indexes

RewriteEngine on
RewriteRule  (^backend) backend/web/$1 [L]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^public
RewriteRule ^(.*)$ frontend/web/$1 [L]

Options +FollowSymlinks

เมื่อเข้า ไม่ว่าจะเข้าแบบใช้ www หรือ ไม่มี www ก็จะถูก เปลี่ยนเป็น https:// ที่มี www และ ไม่มี www อัตโนมัติ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง [email protected]

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 7,834
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags https apache .htaccess
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง