Yii Framework Workshop: HanumanShop

wave
Yii Framework Workshop: HanumanShop

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ HanumanShop

รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop ตัวอย่าง
รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop

2:56

บทที่ 2 เตรียมเครื่องมือ

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench ตัวอย่าง
เรียนรู้การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

18:48

การ Forward Engineering ตัวอย่าง
เรียนรู้การ Forward Engineering

3:44

สร้าง Project Skeleton HanumanShop ตัวอย่าง
เรียนรู้การสร้าง Project Skeleton HanumanShop

4:09

สร้าง Project ใน NetbeanIDE ตัวอย่าง
เรียนรู้การสร้าง Project ใน NetbeanIDE

3:09

บทที่ 3 ตั้งค่า Yii Framework

ติดตั้ง Yii Bootster Extension ตัวอย่าง
เรียนรู้การติดตั้ง Yii Bootster Extension

8:20

การตั้งค่า Config ของ Yii Framework ตัวอย่าง
เรียนรู้การตั้งค่า Config ของ Yii Framework

3:56

การสร้าง Model ด้วย Gii Generator
เรียนรู้การสร้าง Model ด้วย Gii Generator

3:24

การสร้าง CRUD ด้วย Gii Generator
เรียนรู้การสร้าง CRUD ด้วย Gii Generator

6:02

การสร้างระบบ User Identity จากฐานข้อมูล
เรียนรู้การสร้างระบบ User Identity จากฐานข้อมูล

12:21

บทที่ 4 เขียนโปรแกรมร้านค้า HanumanShop

การเขียนโปรแกรมจัดการกับประเภทสินค้า
เรียนรู้การจัดการกับประเภทสินค้า

4:46

การเขียนโปรแกรมจัดการกับสินค้า
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจัดการกับสินค้า

37:47

การเขียนโปรแกรมนำสินค้ามาวางขายหน้าร้าน
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมนำสินค้ามาวางขายหน้าร้าน

41:41

การสร้างระบบรถเข็น หยิบสินค้าใส่รถเข็น
เรียนรู้การสร้างระบบรถเข็น หยิบสินค้าใส่รถเข็น

28:22

การเขียนโปรแกรมปรับปรุงจำนวนสินค้าในรถเข็น
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมปรับปรุงจำนวนสินค้าในรถเข็น

43:06

การเขียนโปรแกรมยืนยันการสั่งซื้อ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมยืนยันการสั่งซื้อ

1:02:17

Yii Framework เป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีการเครื่องมือต่างๆ ในเราสามารถใช้งานได้ง่าย เขียนโปรแกรมบนพื้นฐานของ MVC (Model View Controller) ซึ่งมีธรรมเนียมในการเขียนโปรแกรมที่ชัดเจน และมีชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อีกด้วย การใช้ Yii Framework เพื่อนำมาสร้างเป็น Web Application จึงมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้

ฟรี!

ข้อมูลหลักสูตร
  • ลงทะเบียน 420
  • เพิ่มเมื่อ 12 ก.ค. 2014
  • ปรับปรุงเมื่อ 12 ก.ค. 2014
  • หมวดหมู่ Yii Framework
ข้อมูลผู้บรรยาย
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

สมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009 21:21:34

คอร์สเรียนที่น่าสนใจในหมวดหมู่ Yii Framework

เรียนรู้ Yii Framework ด้วยตัวเองจากเริ่มต้นจนสร้าง Web Application ได้

เรียนรู้ Yii Framework ด้วยตัวเองจากเริ่มต้นจนสร้าง Web Application ได้

20 บทเรียน 4 ชั่วโมง 32 นาที
11

เรียนรู้การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework จากเริ่มต้นจนสามารถสร้าง Web Application ได้ด้วย...

การใช้งาน Yii Framework กับ jQuery Mobile

การใช้งาน Yii Framework กับ jQuery Mobile

19 บทเรียน 2 ชั่วโมง 17 นาที
306

การใช้งาน Yii Framework กับ jQuery Mobile

YII FRAMEWORK WORKSHOP # ONLINE ADMISSION ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

YII FRAMEWORK WORKSHOP # ONLINE ADMISSION ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

14 บทเรียน 2 ชั่วโมง 04 นาที
651

YII FRAMEWORK WORKSHOP # ONLINE ADMISSION ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

Yii Framework Tip เทคนิค Yii Framework

Yii Framework Tip เทคนิค Yii Framework

53 บทเรียน 7 ชั่วโมง 27 นาที
411

Yii Framework Tip เทคนิค Yii Framework

Basic Yii Framework Workshop

Basic Yii Framework Workshop

23 บทเรียน 2 ชั่วโมง 50 นาที
580

สุดยอดของการเขียนโปรแกรมด้วย Yii Framework ที่จะทำให้เราพัฒนา Web Application ได้ง่ายดายมากยิ่ง...

สร้างคอร์สเรียนของคุณ

เรามี 45 คอร์สเรียน เพิ่มคอร์สเรียนของคุณเพิ่อรับรายได้แบบไม่จำกัด และเผยแพร่องค์ความรู้ของคุณกับคอร์สการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างคอร์สเรียน