การประเมินตนเองในเรื่อง พฤติกรรมการกิน ออกกำลัง และ อารมณ์

wave


การประเมินตนเองในเรื่อง พฤติกรรมการกิน ออกกำลัง และ อารมณ์

Health Check ประเมินสุขภาพด้วยตัวเอง

beta version

กรุณาเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อคำแนะนำที่เหมาะสม

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ความถี่การปฏิบัติ
ประจำ
(5-7 วันต่อสัปดาห์)
ครั้งคราว
(1-5 วันต่อสัปดาห์)
ไม่เคยเลย
1. กินอาหารครบ 5 หมู่ (ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม )
2. กินอาหารหลากหลาย ไม่ซ้ำซาก
3. กินผักมากกว่าวันละ 3 ทัพพี
4. กินผลไม้วันละ 2-3 ส่วน (หนึ่งส่วนเท่ากับ 6-8 คำ)
5. กินปลา อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ
6. กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 มื้อ
7. ดื่มนมขาดมันเนย วันละ 1-2 แก้ว
8. กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
9. กินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก อบ
10 หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง
11. หลีกเลี่ยงของหวาน และขนมที่มีแป้งและน้ำตาลมาก
12. กินอาหารรสจืด ไม่เติมน้ำปลาหรือเกลือในอาหาร
13. เลือกดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
14. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
15. อารมณ์ดี ไม่เครียด
16. นอนหลับไม่น้อยกว่าวันละ 7-8 ชั่วโมง
17.ออกกำลังสัปดาห์ละ 5 วัน
18.ออกกำลังวันละ 30 นาที
19.ขณะออกกำลังหายใจเร็วขึ้นกว่าปกติและเหงื่อซึม
20. ทุกครั้งวัดรอบเอวได้ไม่เกินเกณฑ์อ้วนลงพุง
คือเพศหญิงไม่เกิน 80 ซม. และเพศชายไม่เกิน 90 ซม.

กลับสู่หน้าประเมินตนเอง