แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

wave

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

ลำดับคำถาม ระยะเวลา คำถาม
1
2
3 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้
4
5
6
7
8