Sakrapee Plairahan

wave
Sakrapee Plairahan

Sakrapee Plairahan

เป็นสมาชิกเมื่อ: 20 ส.ค. 2015

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

   ประสบการณ์ Java Programmer 3 ปี 

   ตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกมาเป็น outsource Programmer Specialist I

   www.i-c-develop.com

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์