กุลนิษฐ์ ณ หนองคาย

wave
กุลนิษฐ์ ณ หนองคาย

กุลนิษฐ์ ณ หนองคาย

เป็นสมาชิกเมื่อ: 26 ต.ค. 2015

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2557

- ปริญญานิพนธ์ ชื่อเรื่องว่า "เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Automatic Book Drop Machine)" เป็น Prototype ให้กับทาง สำนักหอสมุดกลาง มจพ. โดยใช้กับระบบงานจริง

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์