ตั้ม วงศ์สีดา

wave
ตั้ม วงศ์สีดา

ตั้ม วงศ์สีดา

เป็นสมาชิกเมื่อ: 9 มิ.ย. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

ข้าพเจ้าชื่อ ตั้ม จบการศึกษาวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

- ปี 2554 - 2555 สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง ผู้บริงานงานทั่วไป

- ปี 2555 - 2557 กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

- ปี2557 - ปัจจุบัน บริษัท Point IT Consulting จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง web programmer

 

ความรู้ทางด้านพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์

- ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรม : HTML, HTML5, PHP, Javascript, Ajax และ jQuery 

- DBMS : Mysql, SQL Server และ Oracle 

- โปรแกรมด้านกราฟฟิค : Photoshop, Lightroom, Photo scape และ Paint

- โปรแกรม CMS : Joomla 2.5 และ Artisteer 4

- โปรแกรม MS Office : Word, Excel, Power Point,  Outlook และ Visio

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์