อนุรักษ์ พรมโคตรค้า

wave
อนุรักษ์ พรมโคตรค้า

อนุรักษ์ พรมโคตรค้า

เป็นสมาชิกเมื่อ: 14 มิ.ย. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

           พ.ศ. 2546  โปรแกรมเมอร์ บริษัทอิซปาลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

           พ.ศ. 2547  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

           พ.ศ. 2548  ผู้จัดการสำนักงานไอดีเทคซอฟต์แวร์โซลูชั่น (ร้านสังข์ทองคอมพิวเตอร์)

           พ.ศ. 2551- 2556 
                                พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
                                คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

           พ.ศ. 2556- 2557
                                ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                หจก.ไอเดียล พาร์ทเนอร์ กรุ๊ป

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์