นายภัทราวุธ พิลาน

wave
นายภัทราวุธ พิลาน

นายภัทราวุธ พิลาน

เป็นสมาชิกเมื่อ: 24 มิ.ย. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

นาย ภัทราวุุธ  พิลาน

 

ประวัติการศึกษา  ป.ตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ความสามารถ/ทักษะในการเขียนโปรแกรม

-  C++,VB,PHP,Java ,HTML,CSS,พวก ASP.Net,VB.Net อื่นๆ

ความสามารถ/ระบบเครือข่าย

- มีความรู้เกิดกับระบบปฏิบัติการ Linux ubuntu,Windown Server ฐานข้อมูล

ความชอบส่วนตัว

- ชอบเล่นดนตรีบ้าง (เวลานึกอะไรไม่ออก)

- สนใจเกี่ยวกับการลงทุน พวกหุ้น และอื่นๆ

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์