chaitat threesulyuth

wave
chaitat threesulyuth

chaitat threesulyuth

เป็นสมาชิกเมื่อ: 23 ก.ค. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ประวัติการทำงาน

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บัญชี ม.รามฯ

ปริญญาโทสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาฯ

งานที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล compiere

เขียนโปรแกรม access ใช้ฐานข้อมูล Oracle , Ms sql 2005

Next test PHP and Mysql

 

 

 

ความสามารถ (Skill)
ไม่พบผลลัพธ์