wave

เป็นสมาชิกเมื่อ: 6 มิ.ย. 2017

กระทู้

1

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

samarters
2,870
ฟรีแลนซ์ (Freelance)
แนะนำหนังสือ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ครับ

1.การใช้งานพอร์ตอนุกรม (RS-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino http://www.thaidbselec.com/product/31/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8...

0 ความคิดเห็น