มานพ กองอุ่น

wave
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 2 เม.ย. 2013

กระทู้

1

บทความ

1

บทเรียนรู้

0

มานพ กองอุ่น
2,182
ไอเดีย (Idea)
ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติสำหรับพืช

แนวคิดในการนำระบบรดน้ำอัตโนมัติมาใช้ในการรดน้ำพืช โดยสามารถเลือกชนิดพืช ระบบจะคำนวณอัตราความชื้น และรดน้ำให้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยและให้ปุ๋ยได้อีกด้วย หากมีระบบนี้ช่วยน่าจะทำให้เราสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้  แต่การทำลักษณะนี้น่าจะต้องอยู่ในโรงเรือนที...

0 ความคิดเห็น