สำหรับเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมใน Vue จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า v-if นั่นเอง โดยมีตัวอย่างของการเขียนดังต่อไปนี้

index.html

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
    
    <div id="app">
      <span v-if="see_me">คุณเห็นฉันไหม</span>
    </div>
      
    <script src="index.js"></script>
  </body>
</html>

 

index.js

var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  see_me: true
 }
})

ทดลองเปลี่ยนค่า see_me เป็น false เช่น

app.see_me = false;

จะพบว่าข้อความ คุณเห็นฉันไหม ได้ถูกซ่อนหายไป

 

มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น : Developer

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com